Selecteer een pagina
Duurzaam wonen met zonnepanelen

Duurzaam wonen met zonnepanelen

Gezien het belang van duurzaamheid maken steeds meer Nederlanders de overstap op zonnepanelen. Het is immers een manier om duurzaam te wonen en tevens wat geld te verdienen. De kosten van de energierekening zullen eindelijk omlaag gaan wanneer je door de zonnepanelen je eigen energie opwekt. Dat is geen onaangename ontwikkeling, aangezien de energierekening al jaren oploopt. De aankoop van de zonnepanelen vereist een bedrag van duizenden euro’s, maar gelukkig kun je subsidie aanvragen om deze investering voor jou mogelijk te maken. Het is belangrijk om voorafgaand aan de aankoop voldoende onderzoek te doen, waardoor jij je kunt verdiepen in een overzicht van zonnepanelen kosten.

Voordelen van de zonnepanelen

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan de keuze voor zonnepanelen. Ten eerste het feit dat je hierdoor bijdraagt aan een wereld van minder CO2 uitstoot. De energie die jij met de zonnepanelen opwekt is schoon, wat bijdraagt aan het tegengaan van het broeikaseffect. Je kunt ervoor kiezen om zonnepanelen aan te schaffen bij aanvragen via Zonduurzaam.nl. Het andere voordeel van de zonnepanelen heeft namelijk te maken met het feit dat je hierdoor geld kunt besparen, afhankelijk van het rendement dat je opwekt. 

Het rendement van zonnepanelen

Je kunt van tevoren het rendement van de zonnepanelen berekenen door een aantal factoren aan te geven. Denk hierbij aan het aantal zonnepanelen dat je aan gaat schaffen, hoe meer zonnepanelen hoe meer energie je natuurlijk op kunt wekken. Daarnaast speelt de kwaliteit van de zonnepaneel die je koopt ook een grote rol. Het vermogen is namelijk niet bij iedere zonnepaneel hetzelfde. Verder ligt de opbrengst van de zonnepanelen ook aan het aantal uren in de zon. 

Salderen

De opgewekte energie met de zonnepanelen kun je salderen. Dit houdt in dat je de opgewekte energie die je niet nodig hebt voor je eigen huis teruglevert aan de energieleverancier. In ruil hiervoor krijg je dan een bedrag uitgekeerd. Naast de lagere energierekening is salderen nog een manier waarop je winst kunt maken. De keuze voor zonnepanelen is daarmee een investering in de woning. Je legt een bedrag van duizenden euro’s in dat je binnen een periode van zeven jaar kunt terugverdienen. Daarna is de winst voor jou.

Duurzaam bouwen is de toekomst

Duurzaam bouwen is de toekomst

Eigenlijk ontkomt niemand er meer aan. Duurzaam bouwen. Veel mensen zijn zich bewust van het feit dat duurzaamheid een ontzettend belangrijk onderwerp in de samenleving is. Door verschillende oplossingen zoals het beter isoleren van de woning en het scheiden van afval, proberen de meeste mensen een steentje bij te dragen aan een groene toekomst. Er zijn gelukkig veel mogelijkheden om bestaande woningen te verduurzamen. Maar hoe zit het dan met de nieuwe huizen die worden gebouwd? Hier is het belangrijk om al vanaf het ontwerp tot aan de realisatie rekening te houden met duurzaamheid. Duurzaam bouwen is de toekomst! In deze blog lees je er meer over.

Het begint bij een duurzaam ontwerp

De grootste uitdaging ligt bij het verduurzamen van oude, bestaande huizen. Bij nieuwe huizen die nog gebouwd moeten worden, kan er al vanaf het begin rekening worden gehouden met duurzaamheid. Het begint dus allemaal bij een duurzaam ontwerp! Het gebruik van duurzame materialen en zongericht bouwen zodat de zonne-energie optimaal kan worden benut zijn twee voorbeelden waarop je kunt letten bij duurzaam bouwen. 

Welke mogelijkheden zijn er bij duurzaam bouwen? 

Je kunt je woning op verschillende manier duurzaam maken. Een zeer effectieve manier van het verduurzamen van je woning is het aanschaffen van zonnepanelen, bijvoorbeeld bij NL-Zonnepanelen. Dit kan uiteraard ook bij bestaande woningen! Met zonnepanelen wek jij je eigen groene energie op. Een andere manier om duurzaam te bouwen is door isolatiemateriaal met een hoge isolatie waarde te kiezen. Doordat de woning goed is geïsoleerd blijft de warmte beter hangen, waardoor je minder hoeft te stoken. Niet alleen goed voor de wereld, maar zeker ook voor je portemonnee!

Andere manieren

Natuurlijk zijn er tal van andere manier voor duurzaam bouwen. Ben je van plan om zelf een woning te bouwen? Dan is het goed om te weten dat je milieubewuste keuzes moet gaan maken. Om het allemaal wat overzichtelijker te maken, zijn deze keuzes op te delen in een aantal categorieën. 

 • Het type woning en welke materialen er worden gebruikt om de woning te bouwen.
 • Het bouwplan. Kijk eens vanuit een duurzaam oogpunt naar de uitwerking van het bouwplan. 
 • De manier waarop het huis wordt gebouwd, oftewel de bouwmethode. 
 • De materialen die worden gebruikt tijdens de bouw.
 • Hoe het klimaat in de woning wordt beheerst.
 • Bij het aanleggen van de tuin zijn er ook veel mogelijkheden om dit op een duurzame manier te doen.
 • Het waterverbruik.
 • Het gebruik van energie en hoe dit wordt geproduceerd. 

Door goed na te denken over bovenstaande categorieën, kun je op een bewuste manier duurzaam bouwen. Deze milieubewuste keuzes helpen aan een groenere wereld, maar zijn zeker ook voordelig op de lange termijn! Bij nieuwbouw mag geen gas meer worden gebruikt, dus kiezen veel mensen voor een warmtepomp. Dit is in het begin een grote investering, maar verdient zich op de lange termijn zeker terug! Je zult namelijk merken dat de maandelijkse kosten omlaag gaan, want je wekt met zonnepanelen je eigen groene energie op en je gebruikt geen gas meer. Win-win situatie! 

Duurzaam bouwen biedt veel mooie mogelijkheden voor een groene toekomst. En dat is belangrijk! 

Financiële lease van zonnepanelen, wat zijn de mogelijkheden?

Financiële lease van zonnepanelen, wat zijn de mogelijkheden?

Financieel leasen van productiemiddelen komt veel voor, denk aan; (vracht)auto’s, grondverzetmachines, heftrucks en tractoren. Echter de leasemogelijkheden om verduurzaming (zoals zonnepanelen (PV), zonnecollectoren, energie-opslag en laadpalen) te financieren zijn nog schaars en moeilijk toegankelijk voor het MKB. 

Intrinsieke of financiële motieven

Voor het MKB zijn er verschillende motivaties om te verduurzamen, vaak is de aanleiding om hierover na te denken een economische reden. Er is een belangrijke besparing te realiseren of er kan zelfs geld verdiend worden. Daarnaast zijn er ondernemers die vanuit rentmeesterschap een intrinsieke motivatie hebben om zuiniger te zijn met het klimaat en daarom investeren in verduurzaming. Tenslotte zien wij steeds meer ondernemers die door wetgeving “geholpen” worden om hun pand te verduurzamen door energielabel eisen (eerst naar energielabel C, vervolgens naar energielabel A).

Financiering zonnepanelen

In alle motivaties speelt financiering een belangrijke rol. Voor het MKB is het lastig en ondoorzichtig om financiering te vinden voor verduurzamingplannen.  “Het geld klotst tegen de plinten, maar zie er maar als MKB’er aan te komen”. 

Grofweg zijn er 3 manieren voor de MKB’er om verduurzamingsplannen te financieren;

 1. Eigen middelen
 2. Huisbank
 3. Object financiering middels financiële lease

Wanneer een MKB’er voldoende eigen middelen heeft en er geen plannen mee heeft voor zijn bedrijf is investeren in verduurzaming een goede investering. Het rendement, maar ook vanuit intrinsieke motivatie om te verduurzamen is redelijk makkelijk te realiseren.

De huisbank is de meest aangewezen partij om financiering zonnepanelen zakelijk aan te vragen voor investeringen. Door het aangepaste bedieningsmodel staan de huisbanken staan steeds verder af van hun klanten.  Het aanvragen en het verkrijgen van een lening voor bijvoorbeeld zonnepanelen, energie-opslag of laadpalen kan een lang en ingewikkeld proces zijn. Wanneer er veel overwaarde is in bijvoorbeeld onroerend goed is, kan er middels een (extra)hypotheek een financiering worden afgesloten. Hou wel rekening met de leencapaciteit bij de huisbank. Net als geld kan leencapaciteit maar 1 keer worden uitgeven/gebruiken. Mochten er nog andere investeringsplannen zijn, dan is het goed om een hier rekening mee te houden.

Een financiële lease is in veel opzichten een goede oplossing. Met deze leasevorm kan maximaal tot 10 jaar 100% van de investering gefinancierd worden.  De lease staat los van de financiering bij de huisbank. Daarbij worden er geen aanvullende zekerheden gevraagd en het aanvraag en afwikkelproces is transparant en snel. Veel investeringen zijn op deze manier gerealiseerd, denk – naast zonnepanelen – ook aan zonnecollectoren, energie-opslag, en laadpalen. De verwachte besparingen op energiekosten zijn hoger dan de financieringskosten; zonder investering. 

Economisch eigenaar

Daarbij blijft de ondernemer eigenaar van de investering en kan hiermee gebruik maken van aantrekkelijke subsidies en fiscale regelingen waaronder SDE++, IDSE en EIA. Wanneer een operationele lease of dakhuur wordt aangeboden is de ondernemer géén eigenaar van de zonnestroominstallatie en maakt dan geen gebruik van de aantrekkelijke subsidies.

Financiële lease

Activum Groen Lease is de leasespecialist, wij verlagen de drempel voor het realiseren van duurzame investeringen door het aanbieden van transparante financiële lease oplossing. De intrinsieke motivatie om te verduurzamen komt dan ook economisch goed uit. 

Check groenlease om een calculatie voor u of uw klant te berekenen. Middels 7 overzichtelijke stappen is het proces van aanvraag tot uitbetaling inzichtelijk en transparant. De drempel voor duurzame investeringen wordt hiermee verlaagd.